SENSE JUSTIFICACIONS

Rparaplàstic és una marca registrada, que avala mes de 50 anys d’experiència en el treball de soldadura i reparació de plàstic.
Fa doncs 50 anys que amb la nostra activitat econòmica contribuïm a disminuir l’impacte mediambiental que els plàstics ocasionen al medi ambient.

La reparació, soldadura i posterior reutilització dels plàstics, fa que Reparaplàstic formi part de l’economia circular juntament amb els seus clients.
Els operaris soldadors de Reparaplàstic són persones incloses en els col·lectius anomenats “en risc d’inclusió social”. Són persones que tenen reconeguda algun tipus de discapacitat, i que amb l’ajuda de la Fundació MISMAEFICACIA, han pogut formar-se i continuar la seva activitat professional de manera autònoma, incorporant-se al mercat de treball formant part com a treballadors del nostre Cenre Especial de Treball convenientment acreditat i registrat.
Contribuïm a què els nostres clients puguin incorporar de manera efectiva polítiques de RS en els seus models de negoci: • Disminuir l’impremta ecològica (impacte mediambiental) • Estalvi de recursos econòmics • Inserció de persones amb discapacitat