datcolor.jpg

Què és el plàstic?

Els plàstics son polímers d’origen sintètic (química orgànica) que segons les seves característiques elèctriques, físiques i mecàniques i la combinació entre elles donen com a resultat un material – plàstic – que te diferents utilitats entre elles la fabricació de objectes i béns per a tot tipus d’usos.


Dins la classificació dels diferents tipus de plàstic, la nostra activitat de fabricació, reparació i soldadura es centra en els anomenats plàstics termoplàstics.