La nostra història

  • Des de 1940Metal·lúrgia

    En el taller metal·lúrgic de caldereria pesada i lleugera construïm béns en ferro, els transformen, adaptem, restaurem i reparem.
  • Amb el pas del temps...Introducció del plàstic

    Amb el pas del temps els polímers (PLÀSTICS) s'introdueixen com a material complementari i substitutiu en el disseny i construcció de tot tipus de béns per aplicacions industrials i de serveis.
  • ActualitatMés de 50 anys treballant el plàstic

    Per aquest motiu hem adaptat els mètodes, sistemes i procediments emprats en l’ofici de la caldereria (tallar, serrar, llimar, escairar, foradar, unir, ajuntar, escalfar, refredar, covar, soldar, etc., ferro i tot tipus d’acer) per fer el mateix amb el plàstic.

Nosaltres no hem inventat un sistema per treballar el plàstic, però podem dir que ja fa més de 50 anys el treballem!